KT Konwerter Księgowy to aplikacja dla księgowych i biur rachunkowych,

która pozwala na przekształcenie plików z danymi faktur przesyłanymi przez klientów biura do formatu akceptowanego przez używane oprogramowanie księgowe.

  • Intuicyjny
  • Dostosowany do wymogów i potrzeb klienta
  • Łatwy w obsłudze
  • Zgodny ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi
  • Uczciwe warunki handlowe
  • Przystępna cena

 

Funkcjonalność programu

Konwersja danych

Program zmienia format pliku wejściowego pochodzącego z systemu fakturującego na format zgodny z wybranym oprogramowaniem księgowym. Podczas tej operacji nie ingeruje w wartości liczbowe dokumentu.

Zaawansowane filtrowanie dokumentów

Moduł filtrowania danych umożliwia zaawansowaną konwersję dokumentów z pliku – użytkownik ma możliwość wyboru konkretnych dokumentów, które mają być poddane konwersji.

Obsługa JPK_V7 w KT Konwerterze Księgowym

Nasz program jest w pełni przygotowany do nowych wymogów dla JPK V7. Przy pomocy KT Konwertera Księgowego można przenosić do programów księgowych informacje o grupach towarów GTU i oznaczeniach procedur JPK, importować oraz konwertować pliki JPK_V7M oraz V7K oraz prosto i szybko edytować zbiorczo grupy towarowe GTU oraz oznaczenia procedur JPK na etapie konwersji.

Moduł Zaawansowanej Konwersji

Pozwala on na prostą, szybką i zbiorczą edycję grup towarowych GTU, oznaczeń procedur JPK oraz statusu Mechanizmu Podzielonej Płatności

Weryfikacja statusu podatników VAT

Moduł do KT Konwertera Księgowego, który pozwala hurtowo sprawdzać status aktywności podatników VAT na podstawie dostawców w konwertowanych fakturach zakupu. Moduł umożliwia również zapis wyniku weryfikacji do pliku xls lub wydruk w celu archiwizacji.

Duża liczba obsługiwanych formatów

Konwerter obsługuje 47 formatów wejściowych i 15 wyjściowych. Liczba ta stale wzrasta.

Eliminacja błędów

Ręczne wprowadzanie dokumentów niesie za sobą ryzyko pomyłek. Automatyzacja tego procesu to warunek bezbłędnego transferu danych.

Wydajność i prosta obsługa

Szybka konwersja nawet dużej liczby dokumentów. Środowisko programu zostało napisane z naciskiem na zoptymalizowaną i wygodną pracę.

Indywidualne rozszerzenia

Aplikacja może być dowolnie rozbudowywana.

 

Techniczne udogodnienia

  • Praca na komputerze lokalnym bez wysyłania danych na zewnętrzne serwery.

  • Możliwość instalacji na kilku komputerach w ramach biura rachunkowego.

  • Wykorzystywanie mechanizmów importu w programach księgowych bez ingerencji w ich wewnętrzne bazy – brak ryzyka uszkodzenia struktur bazy programu księgowego.

  • Możliwość pracy na innym komputerze bez bezpośredniego dostępu do programu księgowego.