Potrzebujesz dodatkowych zabezpieczeń lub więcej danych na temat częstotliwości użytkowania pomieszczeń,

kontrolę dostępu do pomieszczeń lub rejestrować czas pracy za pomocą kart rfid ?

W tym także pomożemy, oferujemy budowę prostych i złożonych systemów kontroli dostępu

oraz rejestracji czasu pracy w oparciu o rodzimej produkcji sytem Bibi.